Notariusz Małgorzata Parada prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Piekary Śląskie, w lokalu usytuowanym na II piętrze budynku usługowego przy ulicy Bytomskiej nr 77 (wewnątrz budynku znajduje się winda). Parking dla klientów Kancelarii znajduje się bezpośrednio przed budynkiem przy ulicy Bytomskiej nr 77 w Piekarach Śląskich. Ogólnodostępnym, dla mieszkańców jak i przyjezdnych, parkingiem dysponuje również znajdujący się naprzeciwko Urząd Miasta.

W Kancelarii uzyskacie Państwo bezpłatnie wyczerpujące informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi jak również otrzymacie wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktów notarialnych.

Czynności notarialne dokonywane są co do zasady w siedzibie Kancelarii Notarialnej. Jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. zgromadzenie wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub chorobę) notariusz dokonuje czynności w miejscu wskazanym przez klientów.

Kancelaria urzęduje w godzinach: pn. 10.00- 18.00, wt.- pt. 8.30- 16.00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego terminu czynności notarialnej, również poza ww. godzinami pracy.