Notariusz na Śląsku – Małgorzata Parada – Kancelaria Notarialna ul. Bytom ska.

Czynności notarialne w naszej siedzibie Kancelarii obejmują:

1) sporządzanie aktów notarialnych:

umowa sprzedaży nieruchomości,

umowa darowizny lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu);

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; (notarialne stwierdzenie nabycia spadku);

1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

2) sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem);

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.),

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego terminu czynności notarialnej, również poza ww. godzinami pracy.

 

Kancelaria Notarialna
Notariusz Małgorzata Parada
ul. Bytomska 77
41-940 Piekary Śląskie
tel: 32 220-81-02
kom: 507-039-497
e-mail: notariuszparada@gmail.com
NIP: 7722357057
REGON: 101776751

Godziny urzędowania:
– poniedziałek 10:00 – 18:00
– wtorek 8:30 – 16:00
– środa 8:30 – 16:00
– czwartek 8:30 – 16:00
– piątek 8:30 – 16:00