W celu wyliczenia kosztów konkretnej czynności notarialnej prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową).

Notariusz za dokonane czynności notarialne (w zależności od ich rodzaju) pobiera następujące opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • wynagrodzenie – taksę notarialną stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, powiększoną o podatek od towarów i usług, ustalaną każdorazowo indywidualnie na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższą niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności